Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Helu SWZ nr 100/2021/Hel

W dniu 26.07.2021 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Helu SWZ nr 100/2021/Hel
W związku z powyższym pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/488119
zamieszczona została dokumentacja postępowania z zastrzeżeniem części poufnej udostępnianej na wniosek Wykonawcy. Zgodnie z art. 280 ust. 1 ustawy Pzp. od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST

Pin It on Pinterest