Przedmiot zamówienia:
Dostawa odczynników, testów oraz wyrobów do diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą analizatorów

Sprawa numer: 3/PN/2019/D
Data ogłoszenia: 01.03.2019 r.
Termin składania ofert: 11.03.2019 r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 12.03.2019 !

 

Pin It on Pinterest