INFORMACJA DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ PEŁNIĄCYCH TERYTORIALNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ

Jako żołnierz możesz korzystać poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w 115.SzWzP SPZOZ w Helu (wymagane skierowanie), zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.).

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w podmiotach leczniczych MON są odpowiednio:

  • Legitymacja służbowa stwierdzającą pełnienie zawodowej służby wojskowej, wydana przez właściwy organ (art. 287 ust. 5 uooO) – w przypadku żołnierzy zawodowych;
  • Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa) stwierdzający pełnienie terytorialnej służby wojskowej, wydany przez właściwy organ (art. 325 ust. 3 uooO) – w przypadku żołnierzy TSW.

Ww. dokumenty są niezbędne do okazania w podmiocie leczniczym, celem wprowadzenia w rejestrze odpowiedniego kodu uprawnienia dla wskazanych grup pacjentów, którym udzielono świadczenia, do czego Szpital jako świadczeniodawca zobowiązany jest przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia rejestru świadczeń finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Informacje i możliwość rejestracji telefonicznej:

Rejestracja główna tel.: 58 6904-280
Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne tel.: 58 6904-274

 

Pin It on Pinterest