Zaznacz stronę

Informacje dla weteranów

Koordynator ds. weteranów:
dr Zygmunt DĘBICKI
poniedziałek – piątek w godz. 8ºº-14ºº
tel. 58 690 42 95
 Ważne Linki:
Ministerstwo Obrony Narodowej
NFZ Gdańsk
Ustawa o Statusie Weterana
Status Weterana Poszkodowanego
Status Weterana

Ważniejsze Akty Prawne:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205 poz. 1203)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia  gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2014r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika.

Pin It on Pinterest