Komendant 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu ogłasza konkurs na poniższy zakres.

Komendant przedłuża termin składania ofert do dnia 06.10.2023r. do godz. 10:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 09.10.2023r. 

Pin It on Pinterest