115 Szpital Wojskowy

z Przychodnią SPZOZ
KONTAKT

 

PODODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZY

Świadczenia są udzielane chorym, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają przez pewien czas stałej opieki pielęgniarskiej połączonej z kontynuowaniem leczenia farmakologicznego, dietetycznego i rehabilitacyjnego. Natomiast nie wymagają hospitalizacji. Wszystkie świadczenia udzielane na Pododdziale są refundowane przez NFZ. Pacjent ponosi koszty za zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( t. j. Dz. U. 2016.1793 z późn. zm.).

Telefon (58) 690-42-96

 

 

 

DOKUMENTY

Pacjenci / Kontrahenci

PRACA

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Kategorie

Pin It on Pinterest