115 Szpital Wojskowy

z Przychodnią SPZOZ
KONTAKT

 

POLITYKA  JAKOŚCI

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

ZARZĄDZANIA

     Intencją Kierownictwa 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu, warunkującą powodzenie i rozwój, jest zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług medycznych, z jednoczesnym respektowaniem wszystkich obowiązujących wymagań prawnych zewnętrznych i wewnętrznych, w tym odnoszących się do ochrony środowiska naturalnego.

 

Każde nasze działanie jest i będzie podporządkowane stale zmieniającym się, różnorodnym potrzebom pacjentów i stron zainteresowanych.

 

Najwyższą jakość naszych usług oraz dbałość o środowisko naturalne osiągamy poprzez:

 • ciągłe szukanie najefektywniejszych sposobów realizacji usług medycznych, gwarantujących zadowolenie naszym pacjentom,
 • ciągłą obserwację rynku, aby dostarczać naszym pacjentom nowoczesne usługi medyczne uwzględniające oddziaływanie na środowisko naturalne,
 • włączenie całego zespołu 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015,
 • rzetelność i poczucie odpowiedzialności we współpracy z pacjentami i stronami zainteresowanymi,
 • respektowanie przepisów prawnych i inne dotyczących ochrony środowiska odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych
 • podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zapobiegania zanieczyszczeniom
  i minimalizowania naszego negatywnego oddziaływania na środowisko
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zespołu realizującego usługi dla pacjentów,
 • staranny dobór dostawców oraz podwykonawców,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków, w jakich świadczone są usługi.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zobowiązaniem Kierownictwa 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu w stosunku do pacjentów i pracowników do zagwarantowania warunków formalnych, merytorycznych oraz finansowych dla uzyskania zadowolenia ze świadczonych usług medycznych.

 

 

                                                                                           Kmdr Rafał Konieczyński

                                                                   Komendant 115.SzWzP SPZOZ w Helu

                                                                                                                 24.01.2022r.

DOKUMENTY

Pacjenci / Kontrahenci

PRACA

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Kategorie

Pin It on Pinterest