115 Szpital Wojskowy

z Przychodnią SPZOZ
KONTAKT

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Intencją Kierownictwa 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Helu, warunkującą powodzenie i rozwój, jest zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług medycznych, z jednoczesnym respektowaniem wszystkich obowiązujących wymagań prawnych zewnętrznych i wewnętrznych, w tym odnoszących się do ochrony środowiska naturalnego.

Każde nasze działanie jest i będzie podporządkowane stale zmieniającym się, różnorodnym potrzebom pacjentów i stron zainteresowanych.

Najwyższą jakość naszych usług oraz dbałość o środowisko naturalne osiągamy poprzez:
 ciągłe szukanie najefektywniejszych sposobów realizacji usług medycznych, gwarantujących zadowolenie naszym pacjentom,
 ciągłą obserwację rynku, aby dostarczać naszym pacjentom nowoczesne usługi medyczne uwzględniające oddziaływanie na środowisko naturalne,
 włączenie całego zespołu 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015,
 rzetelność i poczucie odpowiedzialności we współpracy z pacjentami i stronami zainteresowanymi,
 respektowanie przepisów prawnych i inne dotyczących ochrony środowiska odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych
 podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zapobiegania zanieczyszczeniom
i minimalizowania naszego negatywnego oddziaływania na środowisko
 stałe podnoszenie kwalifikacji zespołu realizującego usługi dla pacjentów,
 staranny dobór dostawców oraz podwykonawców,
 tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków, w jakich świadczone są usługi.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zobowiązaniem Kierownictwa 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Helu w stosunku do pacjentów i pracowników do zagwarantowania warunków formalnych, merytorycznych oraz finansowych dla uzyskania zadowolenia ze świadczonych usług medycznych.

 

 

DOKUMENTY

Pacjenci / Kontrahenci

PRACA

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST

Pin It on Pinterest