Zaznacz stronę

115 Szpital Wojskowy

z Przychodnią SPZOZ
KONTAKT

Projekty Unijne

Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej buduje system publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

W tym celu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 MON realizuje projekt partnerski pn: 

 

„Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”

 

Porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane w dniu 19.06.2020 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Oborny Narodowej.

Nakłady inwestycyjne:

68 649 495,40 zł, w tym:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 57 783 099,14 zł

Budżet państwa: 10 494 224,68 zł

Inne krajowe środku publiczne: 372 171,58 zł

Okres realizacji:

od 01.06.2020 roku do 29.11.2022 roku

Beneficjentami Projektu są:

pacjenci oraz ich opiekunowie prawni, personel medyczny partnerów projektu, pozostałe podmioty wykonujące działalność leczniczą.

W wyniku realizacji projektu pacjenci lub ich opiekunowie prawni uzyskają stały dostęp do bieżącej informacji o terminach udzielania świadczeń zdrowotnych, które wcześniej zarezerwowali, uzyskają możliwość zarządzania tymi terminami online a dokumentacja medyczna będzie prowadzona w formie elektronicznej, co ułatwi jej przenoszenie, uzupełnianie o dodatkowe dane będące w posiadaniu pacjenta (np. wyniki badań uzyskane z innych podmiotów leczniczych) oraz posługiwanie się nią w przypadku konieczności konsultacji czy zmiany miejsca zamieszkania i korzystania z usług innego podmiotu świadczącego usługi zdrowotne.

  Założenia projektu

  Projekt zakłada wytworzenie usług świadczonych drogą elektroniczną celem poprawy dostępności, jakości i efektywności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez 28 podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.

  W ramach Projektu przewiduje się uruchomienie niżej wymienionych e-usług:

  • udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) celem poprawy dostępności do danych medycznych oraz jej wymianę z innymi uprawnionymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • e-Rejestracja celem poprawy efektywności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • e-Analizy celem optymalizacji zarządczej po stronie podmiotów leczniczych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (typ usługi A2A) – funkcjonalnie powiązanej z usługą e-Rejestracji.

  Partnerzy projektu:

  • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 
  • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
  • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
  • 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
  • 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie
  • 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku
  • 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
  • 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach
  • 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
  • 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie
  • 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu
  • 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu
  • 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Bielsku-Białej
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gorzowie Wlkp.
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gubinie
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Koszalinie
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Poznaniu
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Siedlcach
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Stargardzie
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Ustce
  • Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie
  • Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

   

   

  DOKUMENTY

  Pacjenci / Kontrahenci

  PRACA

  DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

  Archiwa

  Kategorie

  Pin It on Pinterest