115 Szpital Wojskowy

z Przychodnią SPZOZ
KONTAKT

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

1) W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym udzielane są świadczenia medyczne pacjentom przewlekle chorym, którzy wymagają ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym.
2) Do ZOLu może być przyjęty pacjent bezpośrednio po zakończonym leczeniu szpitalnym, z domu lub z domu pomocy społecznej.
3) Decyzję o przyjęciu pacjenta do ZOL wydaje Kierownik ZOL, na podstawie złożonego wniosku oraz ankiety.
4) Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL, może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.
5) Czas pobytu w Zakładzie jest okresowy i zależny wyłącznie od stanu zdrowia.
6) Świadczenia w ZOL udzielane są odpłatnie wg cennika.
7) Wypisanie z ZOL-u, następuje w sytuacji braku terminowej wpłaty opłaty za pobyt oraz w przypadku zerwania umowy przez pacjenta.

 

Telefon (58) 690-42-93

 

 

 

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST

Pin It on Pinterest